CPA, (Carl P. Amundsen) er det gamle firmanavnet mange kjenner til,
og har i mange år har vært en leverandør av foldevegger og systemvegger.

CPA arbeider mot offentlige instanser og en rekke entreprenører  i forbindelse
med rehabilitering og nybygg.

Ta kontakt for mer informasjon!

Ring: +47 7391 1191

Eller send mail til: cpa@amundsen1920.no

 

Amundsen | Lade Allé 65a | 7041 Trondheim, Norway